02 June 2010

DEFINISI BENTUK KATA

BENTUK KATA

Bentuk kata terdiri daridada satu morfem atau susunan beberapa morfem. Proses pembentukan kata menghasilkan bentuk-bentuk kata seperti :

1. Kata Tunggal
2. Kata Terbitan
3. Kata Majmuk
4. Kata Gandaan

Contoh Pembentukkan Kata Tunggal

1. Bentuk kata tunggal merangkumi akronim
2. Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk hasil gabungan huruf awal, suku kata atau kombinasi huruf awal dan suku kata rangkai kata yang di tulis dan disebut sebagai satu perkataan

3. Contoh satu suku kata: am, had, rak,wang, krim, srru, golf
4. Contoh dua suku kata : dia, suka, akan, bulat, buah
5. Contoh tiga suku kata : bahaya, cahaya, gembira
Contoh Pembentukan Kata Terbitan

1. Kata terbitan berawalan. Contoh : ber + lari = berlari
2. Kata terbitan berakhiran. Contoh : makan + -an = makanan
3. Kata terbiatan berapitan. Contoh : ber- + kenal + -an = berkenalan
4. Kata terbitan bersisipan. Contoh : j + -er- + ejar = jerejak

Contoh Pembentukan Kata Majmuk

1. Dihasilkan melalui proses yang menerangkaikan dua kata pasar atau lebih yang membawa makna tertentu
2. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan dieja terpisah
3. Contoh : beg tangan berbeza makna daripada beg dan tangan

Contoh Pembentukan Kata Ganda

1. Dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar
2. Satu proses menggandakan perkataan itu seluruh, sebahagian daripadanya atau secara berentak
3. Penggandaan penuh. Contoh ; buku-buku, pelawat-pelawat
4. Penggandaan separa. Contoh : jari – jajari – jejari
5. Penggandaan berentak. Contoh : anak-anak, asal-usul, cerdik-pandai

2 comments:

Anonymous said...

terima kasih atas nota yg diberikan.sangat membantu.

Anonymous said...

Terima kasih kerana nota saudara memang membantu saya.

Post a Comment